3-yeu-to-quyet-dinh-diem-chat-luong-google-adwords

3 Yếu tố quyết định Điểm Chất Lượng trong google adwords

 21/03/2016   Google adwords  0

Điểm chất lượng trong adwords được google tính dựa trên việc xem xét các điều liên quan đến tài khoản quảng cáo của bạn.Google luôn muốn hiển thị những quảng cáo có liên quan nhiều nhất đến nội dung mà người dùng tìm kiếm.Điểm chất lượng trong google adwords có thể coi là sự hài lòng của người dùng khi tìm kiếm được đúng thông tin liên quan.Google đồng thời nhận được phản hồi tích cực cả ở người tìm kiếm và ở cả các nhà quảng cáo

Google Adwords tính điểm chất lượng dựa vào 3 yếu tố sau:
CTR (Click through rate) CTR (Click through rate)
Mức độ liên quan (Relevancy)
Chất lượng của Landing page
1.CTR (Click through rate) CTR (Click through rate):
Đây là yếu tố quan trọng nhất trong tính toán Điểm chất lượng. Bằng việc để người dùng tự đánh giá quảng cáo thông qua số lượng click, Google nghiễm nhiên có được hàng triệu người giúp đỡ để quyết định quảng cáo nào phù hợp nhất với một truy vấn tìm kiếm (Search queries). Nhà quảng cáo cần nhiều click để cải thiện điểm chất lượng, do vậy họ thường bắt đầu một chiến dịch Adwords bằng việc tăng giá thầu (max bids) để đảm bảo có một vị trí tốt trước rất nhiều đối thủ của mình. Khi thu được nhiều click đồng thời Điểm chất lượng tăng lên, họ có thể giảm giá thầu xuống trong khi vẫn có một vị trí quảng cáo tốt.
2.Mức độ liên quan (Relevancy)
Yếu tố quan trọng thứ 2 là mức độ liên quan của từ khóa, câu quảng cáo (adtext) và landing pages. Họ tính toán mức độ liên quan bằng cách phân tích ngôn ngữ và ngữ nghĩa của mẫu quảng cáo và landing pages, xác định chúng liên quan mật thiết với truy vấn tìm kiếm như thế nào, sau đó cho xuất hiện các quảng cáo phù hợp với mục tiêu của người tìm kiếm.
3.Chất lượng của Landing page
Một quảng cáo chỉ hữu ích với người dùng nếu như landing pages giúp họ tìm được các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin mà họ mong muốn. Một landing page có chất lượng tốt phải có các nội dung “chính chủ” và liên quan tới truy vấn tìm kiếm, thời gian tải trang nhanh, dễ dàng truy cập, minh bạch về kinh doanh và việc họ sử dụng thông tin người dùng như thế nào.

Comments

comments